Vzdelávanie zamestnancov


Cieľom poradenských projektov je zvyšovanie efektivity a výkonnosti zamestnancov. V poradenstve vychádzame z analýzy súčasného stavu a definovania cieľového stavu. Kvalitne vytvorený systém rozvoja ľudských zdrojov zaisťuje plnenie úloh zamestnancov a tým prispieva k dosiahnutiu cieľa.

V oblasti poradenstva ponúkame nasledovné služby:

  • identifikácia rozvojových potrieb
  • tvorba kompetenčných modelov
  • nastavenie systému vzdelávania
  • hodnotenie potenciálu zamestnancov

Ste zamestnávateľ a máte záujem o vzdelávanie svojich zamestnancov? Ponúkame Vám možnosť poskytnutia nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov.

Naša spoločnosť zabezpečí:

  • kompletné spracovanie žiadosti
  • po jej schválení vypracovanie predbežného projektu
  • uskutočnenie školenia akreditovanou spoločnosťou
  • záverečné vyhodnotenie a odovzdanie projektu


ÚVOD   O NÁS   PARTNERI   KONTAKTY