Projekcia


  • Vypracovanie štúdie
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Vypracovanie kompletného energetického certifikátu
  • Vypracovanie teplotechnického posudku k stavebnému povoleniu
  • Konzultačná a poradenská činnosť v stavebnictve


ÚVOD   O NÁS   PARTNERI   KONTAKTY