Certifikácia


Predkladáme Vám ponuku poradenskej činnosti v oblasti zavádzania systému manažmentu kvality podľa noriem STN EN ISO 9000:2001.

Zavedenie a následná certifikácia systému manažmentu kvality preukázateľným spôsobom umožní vedeniu organizácie garantovať zákazníkom zjednané zmluvné podmienky, nachádzať vnútorné rezervy a tak neustále zlepšovať svoje procesy, čo predstavuje nezanedbateľnú konkurenčnú výhodu. Rovnako umožní účasť v najrôznejších verejných súťažiach a tendroch, v ktorých je certifikácia systému kvality podstatným kritériom. Certifikát systému manažmentu kvality hrá stále významnejšiu úlohu aj pri výbere dodávateľov materiálov a služieb najrôznejších komerčných podnikateľských subjektov na globálnom trhu.

Zaistime uskutočnenie plánovaného cieľa vedeniu Vašej organizácie, tzn. dosiahnutie certifikácie systému kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001, nasledujúce činnosti:

  • úvodnú analýzu súčasného stavu manažmentu kvality
  • školenie pracovníkov
  • konzultačnú činnosť
  • spracovanie dokumentácie


ÚVOD   O NÁS   PARTNERI   KONTAKTY