ENICCO - PROFIL


Vízia spoločnosti

Víziou našej spoločnosti je vytvorenie firmy s pozitívnym imidžom, ktorá priťahuje tvorivých a talentovaných ľudí s cieľom zabezpečiť vysoký profesionálny prístup a spokojnosť klienta.

Stále chceme byť dynamickou, modernou a stále sa rozvíjajúcou spoločnosťou so stabilnou klientskou základňou.

Portfólio spoločnosti ENICCO a.s. je prioritne orientované na poradenskú činnosť pri spracovávaní a realizácii projektov financovaných z fondov EÚ a ďalších dotačných mechanizmov.

Okrem poradenských služieb v oblasti štrukturálnych fondov sa zameriavame na zabezpečenie konkurencieschopnosti a trvalého zvyšovania spokojnosti našich zákazníkov a zlepšovania ich výkonnosti.

Vytvárame dlhodobé vzťahy založené na osobnej dôvere, otvorenej komunikácií a odovzdávaní úspešných riešení projektov.ÚVOD   O NÁS   PARTNERI   KONTAKTY