Vážení klienti,

spoločnosť ENICCO a.s. je mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá sa zaoberá podnikateľským poradenstvom.


Špecializujeme sa na poradenskú činnosť pri spracovaní a realizácií projektov na čerpanie finančných prostriedkov z Európskej únie (Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu).


Okrem poradenských služieb v oblasti projektov EÚ sa naša spoločnosť zameriava na služby súvisiace s prípravou rozvojových a inovatívnych projektov pre verejný a súkromný sektor. Vytvárame dlhodobé vzťahy založené na osobnej dôvere, otvorenej komunikácií a odovzdávaní úspešných riešení projektov. Krédom našej spoločnosti je vysoký profesionálny prístup a spokojnosť klienta.

 

 
Aktuálne
Výstavba rodinných domov v Marianke pri Bratislave

Zmena adresy spoločnostiENICCO a.s.
ÚVOD   O NÁS   PARTNERI   KONTAKTY